Vybereme Vám SW a cloudové služby pro podporu procesů Vaší firmy. Najdeme funkční řešení za nejvýhodnější cenu.
Navrhneme a naprogramujeme Vám individuální SW řešení pro automatizaci, zrychlení, zpřesnění nebo snížení chybovosti Vašich procesů.
Zaškolíme Vaše pracovníky na efektivnější využívání IT technologií. Usnadní jim to každodenní činnost a sníží chybovost.
Budeme Vám při ruce pro optimalizaci procesů Vaší firmy. Pomůžeme Vám růst rychleji a s nižšími náklady.

Zpracujeme Vám návrh řešení a rámcovou kalkulaci ceny.

Technologie

Specializuji se na práci s moderními webovými technologiemi.

Neustále rozvíjím své know-how. Sleduji trendy i aktuální best-practices v IT a marketingu.

Na Dobříšsku a v Praze nabízím profesionální služby v oblasti IT a marketingu. Rád se s Vámi potkám a prodiskutuji možnosti, jak přispět svým know-how k úspěchům i Vaší firmy.

Martin Bory